FANDOM


Hamid Al-Zakir (حميد زكير, de vegades pronunciat Hamid El Zakir) és un antic oficial d'alt rang que va desertar de l'APR. Ell apareix en la campanya cooperativa de Battlefield 3 a Exfiltration. Ell brandeix una escopeta Saiga 12K. El jugador té la tasca d'escortar de retorn i fora de perill als Humvees.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.