FANDOM


SQD COVR és una especialització en el Battlefield 3. L'efecte combinat de l'experiència de camp i la formació avançada redueix el efecte supressor de les rondes d'entrada . L'especialització d'equip (SQD COVR) està desbloquejat després de SQD EXPL.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.