FANDOM


SQD FLAK és una especialització d'equip en Battlefield 3. Es redueix el dany rebut d'explosius i metralla per donar cobertura a zones d'alt risc cos. No serà, però, la protecció contra impactes directes. L'especialització equip està desbloquejat després de SQD AMMO.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.