FANDOM


Delete-icon.png Ten artykuł został oznaczony jako kwalifikujący się do ekspresowego skasowania.

Szturmowiec - Klasa występująca w Battlefield 3 oraz Batlefield 4. Uzbrojony i karabin automatyczny, jest klasą nastawioną głównie na ofensywę. Apteczka i defibrylator pomagają mu utrzymać pozostałych przy życiu żołnierzy.